088 – 555 0700 | info@buurtsuper.eu

Actievoorwaarden


Social Media winactie ‘MasterPRO pannenset T.W.V. € 138,-

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de Winactie: MasterPRO pannenset T.W.V. € 138,- (hierna “Winactie” genoemd) van Boon Food Group (hierna “Organisator” genoemd). De Winactie wordt ‘uitgevoerd’ op de Facebook en Instagram pagina van deBuurtsuper. Deze promotie wordt niet gesponsord of beheerd door Meta. Op de Winactie zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan de Winactie is mogelijk van Maandag 13/11/2023 08:00 tot zaterdag 25/11/2023 om 23:59 uur (CET). De looptijd van de Winactie staat óók aangegeven in de beschrijving van de Winactie.

3. Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Personen jonger dan 18 zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers dienen in Nederland te wonen.

4. Deelname aan deze Winactie is gratis en vindt plaats wanneer een persoon het Winactie bericht liket, 2 vrienden tagt en laat weten welk favoriete gerecht in de pannen gemaakt gaat worden. Vanaf dat moment is deze persoon een deelnemer en maakt deze persoon kans om te winnen.

5. Iedere deelnemer mag uitsluitend één (1) keer deelnemen. Bij het plaatsen van meerdere reacties wordt enkel de laatst geplaatste reactie meegenomen in de uiteindelijke trekking.

6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd of getwist.

7. Winnaars worden binnen vijf (5) werkdagen na sluiten van de Winactie bekend gemaakt, d.m.v. een direct bericht van deBuurtsuper waarin de winnaar wordt gevraagd In welke winkel het gewonnen pakket afgehaald word.

8. De persoonsgegevens die in het kader van Winacties worden verkregen, worden door deBuurtsuper slechts gebruikt voor de Winactie en worden niet verstrekt aan derden.

9. Het gewonnen product wordt naar de door de winnaar aangegeven winkel opgestuurd.

10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname. Organisator is gerechtigd ten aller tijden deelnemers uit te sluiten van deelname als deze van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen of zich op een andere manier op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van deze Winactie op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden.

13. DeBuurtsuper kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Winactie wijzigen of aanpassen en de Winactie voortijdig te beëindigen.

14. Actievoorwaarden op wijzigingen en typfouten voorbehouden. deBuurtsuper behoudt zich te allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden de actie stop te zetten of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.